Home / Stichting Vrienden van KHH

Stichting Vrienden van KHH

Ontstaan

De Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Heerlen is een voortzetting van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Joseph Heerlerbaan. Een stichting biedt een goede basis om van de vrienden een club te maken, die daadwerkelijk betekenis kan hebben voor de Koninklijke Harmonie Heerlen.

Algemene informatie

De Stichting

 • Naam: ​​ Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Heerlen
 • Verkorte naam: ​ Vrienden van de KHH
 • RSIN nummer:​ 816683670
 • KvK onder nummer: 41071668
 • Vestigingsplaats: ​ Gemeente Heerlen
 • Postadres:​​ Leon Biessenstraat 7, 6418TL Heerlen
 • Email: vriendenkhh@ziggo.nl

Doel (Missie)

De Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Heerlen initieert en ondersteunt activiteiten en projecten op het gebied van symfonische blaasmuziek. Daarmee bevordert zij symfonische blaasmuziek in het algemeen en die van Koninklijke Harmonie Heerlen in het bijzonder. Daarbij staat het creëren van een breed draagvlak in de lokale, regionale en euregionale gemeenschap en het ondersteunen van jonge talenten centraal.

Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in zijn algemeenheid en in het bijzonder in Parkstad Limburg ten doel, waarbij in hoofdzaak aandacht wordt gegeven aan muzikale vorming van de jeugd.

De stichting int jaarlijks bijdragen of donaties van de vrienden.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden besteed aan de doelstelling. Overschotten in enig jaar worden in het daarop volgende jaar besteed aan de realisatie van de doelstelling. Statutair is vastgelegd dat bij eventuele ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo ten goede komt aan een ANBI instelling met gelijksoortige doelstelling.  

De gelden worden door het stichtingsbestuur i.c. de penningmeester beheerd. Daarvoor is een aparte bankrekening geopend. Alle transacties van de stichting zullen plaatsvinden via de bank.

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding of beloning ontvangen en alleen directe kosten vergoed kunnen krijgen.

Het bestuur bestaat uit:

 • Maria Stassen- Schroeders   voorzitter
 • Al Kerckhoffs                          secretaris
 • Sjef Hautvast                          penningmeester

Hoe word ik lid van de Vrienden van de KHH?

Als Vriend van de ‘koninklijke’ steunt u hen door uw jaarlijkse bijdrage. Maar ook  door uw aanwezigheid bij repetities, uitvoeringen of door andere vormen van betrokkenheid.

Wat krijgt u?

➢ U wordt uitgenodigd om het Vasteloavendconcert in februari gratis bij te wonen.

➢ U wordt uitgenodigd voor speciale concerten, lezingen e.d. door de Vrienden georganiseerd.

➢ U kunt tegen gereduceerde prijzen meegaan met concertreizen.

➢ U vindt een gezellige vriendenclub.

➢ U wordt via de website op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen van de Vrienden en de Koninklijke Harmonie Heerlen

➢ U bent, naast uw financiële bijdrage, natuurlijk volledig vrij om uw vriendschap op uw eigen wijze in te vullen.

Wat geeft u?

➢ Lidmaatschap voor een persoon bedraagt € 50,-

➢ Lidmaatschap voor echtpaar/partners € 100,-

➢ Lidmaatschap voor jongeren tot 25 jaar bedraagt: € 25,-

➢ Lidmaatschap voor jonge stellen tot 25 jaar: € 50,-.

Men kan voor 2022 kiezen uit meerdere mogelijke bedragen. Informatie daarover  na het verkrijgen van de ANBI-status.

Opgave en informatie

Informatie of opgave bij de secretaris:

 • Al Kerckhoffs
 • Adres: Leon Biessenstraat 7, 6418TL Heerlen
 • E-mail: vriendenkhh@ziggo.nl
 • Tel. 0455410843 of 0625451032

Beleid en visie

Hoogwaardige symfonische blaasmuziek is een belangrijke cultureel goed binnen de gemeenschap. Zij werkt bindend en motiverend zowel voor de muzikanten als voor het brede publiek. De Stichting Vrienden draagt hieraan graag bij door activiteiten en projecten te initiëren en ondersteunen zowel binnen als buiten de Koninklijke Harmonie Heerlen.

De Koninklijke Harmonie Heerlen is op 31 december 2008 ontstaan uit een samenwerking tussen Harmonie St. Joseph Heerlerbaan en het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen. De vereniging zet de tradities voort van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia 1833, de Harmonie Juliana opgericht in 1920 en van het Koninklijk Harmonieorkest Heerlen, opgericht in 1970. Zij is de oudste muziekvereniging in Parkstad en vaart de nieuwe ‘koninklijke’ met 100 leden/muzikanten vanuit Heerlen-Zuid een nieuwe koers, voortbouwend op meer dan 185 jaar traditie en muziekgeschiedenis.


Top