Home / Maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners

Het genereren van voldoende inkomsten is voor veel amateurverenigingen, zoals de Koninklijke Harmonie Heerlen, een lastige taak. Daarom wordt onze vereniging ondersteund door middel van subsidies vanuit de publieke sector. Desondanks zijn deze giften onvoldoende om al onze muzikale ambities waar te maken en zoeken we naar maatschappelijke partners die ons hierbij financieel kunnen ondersteunen. De Koninklijke Harmonie Heerlen behoort tot de oudste en grotere muziekverenigingen van Parkstad, en dat willen we zo houden!  

Er zit muziek in de jeugd van de Koninklijke Harmonie Heerlen!

Eén van de hoofddoelen van onze vereniging is dat ze vooral wil investeren in de muzikale ontwikkeling van de jeugd in Heerlen-Zuid. Immers: de jeugd heeft de toekomst! En goed opgeleide muzikanten zorgen niet alleen voor continuïteit binnen de Koninklijke Harmonie Heerlen, maar ook voor het behoud van het muzikale erfgoed in Limburg!

Daarom vinden wij het heel belangrijk om te investeren in de aanwas van nieuwe en jonge muzikanten! Het Jeugdfonds is erop gericht om jongeren in Heerlen-Zuid de mogelijkheden te bieden om bij onze vereniging een opleiding te volgen tot muzikant. Dit is mogelijk door het volgen van muzieklessen bij Schunck Muziekschool of binnen onze vereniging. De leerlingen krijgen van de Koninklijke Harmonie Heerlen een instrument in bruikleen.

Daarnaast draagt het Jeugdfonds bij aan het project Young Brass waarin basisschoolleerlingen kennis maken met muziek en muziekinstrumenten en samen muziek maken. Jeugdigen van verschillende basisscholen hebben zich inmiddels aangesloten bij onze vereniging voor een muziekopleiding.

Afhankelijk van de leeftijd en het muzikale niveau zullen de jeugdleden van de Koninklijke Harmonie Heerlen deelnemen aan verschillende vormen van samenspelen, zoals Young Brass Kids, Young Brass Blazersklas, Jeugd Ensemble Slagwerk of het Jeugdorkest. Elke keer een niveau hoger, zodat deze jongeren uiteindelijk mee kunnen gaan spelen bij het Groot Orkest.

Financieel steuntje in de rug

Echter, muziek maken is geen goedkope hobby voor een muziekvereniging. Naast de kosten van de muzikale leiding, het gebruik van gemeenschapshuis Caumerbron en het organiseren van concerten, wil de Koninklijke Harmonie Heerlen ook bij de tijd blijven zodat we aantrekkelijk blijven voor jeugdigen. En dit kost allemaal geld!

Daarom zoekt de oudste vereniging van Heerlen maatschappelijke partners die willen investeren in het bieden van kansen aan jongeren uit Heerlen-Zuid, zodat zij de kans krijgen een kwalitatief goede muziekopleiding te volgen en muzikaal talent te ontwikkelen. Daarnaast investeert de maatschappelijke partner meteen in het behoud van een stukje Heerlense cultuur, wat één van de ankerpunten van onze vereniging is!

Wilt u zo’n maatschappelijke partner zijn die zich op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied bindt aan de Koninklijke Harmonie Heerlen? Zou u de Koninklijke Harmonie Heerlen hiermee financieel willen steunen? Neem dan contact op met onze penningmeester, Godfried Wigman. Ook als u eerst graag nog iets meer informatie wilt inwinnen, kunt u bij hem terecht. Hij beantwoordt graag al uw vragen! U kunt hem bereiken via penningmeester@khheerlen.nl

Onze huidige maatschappelijke partners zijn:

Top