Historie

Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen

Eén van de oudste muziekkorpsen van Limburg werd in 1833 opgericht: Harmonie St. Caecilia. Heerlen was toen een dorp van ongeveer 4000 inwoners. Tot de initiatiefnemers om een plaatselijk muziekkorps op te richten behoorden de heren V. Roosen, H. Cloot, J. de Hesselle en J. Arets, waarbij zich nog aansloten Mgr. J. Savelberg, M. Savelberg, P.J. Savelberg, H.J. Ross, H. Vijgen, J. Vijgen en M. Wetzels. Zij besloten de nodige instrumenten, afkomstig uit Parijs, uit eigen beurs aan te schaffen.  De taak van een plaatselijk muziekgezelschap rond die tijd was heel breed. Niet alleen het maken van muziek was essentieel, maar de harmonie was toen dé draagster van het plaatselijke culturele leven. Tevens werkte de vereniging mee aan de totstandkoming van de eerste schouwburg aan de Klompstraat in 1925.

De activiteiten van St. Caecilia vonden zoveel weerklank dat de eigenaar van een nieuw hotel aan de Stationsstraat, E. Dirix, een heuse concertzaal voor St. Caecilia inrichtte. Aan de opening van deze concertzaal werkte de bekende Heerlenaar, violist Charles Hennen, mee.

Optredens waren van allerlei aard: missen, processies, operettes, feestelijke begroetingen van diverse vorsten, concoursen en bij elk jubileum een festival waar veel muziekgezelschappen aan deelnamen. In 1908, bij de viering van het 75-jarig bestaan, werd de vereniging bij Koninklijk Besluit het predikaat ‘Koninklijk’ verleend. De vereniging kreeg ook een nieuw vaandel.  Bij het 100-jarig bestaan kreeg het korps van de gemeente Heerlen de Gouden Legpenning.

Belangrijke dirigenten in de 19e eeuw waren Wil Palmers en Mathieu Kessels

In 1920  werd Heerlen weer een muziekvereniging rijker in de jonge arbeiderswijk Meezenbroek met de oprichting van de Protestantse Harmonie ‘Juliana’. Deze vereniging richtte zich vooral op concoursen en concertreizen en was tientallen jaren erg succesvol.

Na de Tweede Wereldoorlog deed de Koninklijke Harmonie St. Caecilia mee aan het eerste WMC in 1951 in Kerkrade. Hier won het onder leiding van Leon Biessen in de superieure afdeling met 336 punten de 1e prijs met lof van de jury. Ook op andere concoursen was de vereniging erg succesvol. In 1953 gaf beschermheer P. Schunck de vereniging een nieuw vaandel.

In de jaren zestig werd Heerlen getroffen door de mijnsluiting wat leidde tot ontvolking en daardoor nam het ledenaantal van Koninklijke Harmonie St. Caecilia en Harmonie Juliana drastisch af. Het kwam zelfs zover dat men begin 1970 de Koninklijke Harmonie St. Caecilia wilde opheffen. De twee verenigingen vonden elkaar en besloten over te gaan tot een fusie: het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen was geboren met Jeu Weijers als dirigent. In een sneltreinvaart werden er middelen gecreëerd voor nieuwe uniformen en een nieuw vaandel, want dat moest gepresenteerd worden tijdens het eerste concert van de ‘Küeningklikge’.

De eerste twee fusiejaren verliepen voorspoedig. Maar het samensmelten tot een echte verenigingsgemeenschap lukte moeilijk. De grote cultuurverschillen, bestuursmutaties, onderlinge rivaliteit en de ontslagneming door Jeu Weijers bracht een donkere periode. Na enkele jaren keerde de stabiliteit terug binnen de vereniging. De jaren tachtig waren voor de jonge dirigent Thijs Zenden, die met de vereniging met succes op concours ging en een grote concertreis organiseerde naar de Spaanse Costa Brava. Na jarenlange trouwe dienst werd Thijs Zenden opgevolgd door Hub Nickel die een aantal nieuwe uitdagingen aanging met het KHO: concours, concertreis, galaconcerten, open lucht festivals en deelname aan de grootse theaterproductie ‘Lange Lies, Lange Jan’ in het patronaat aan de Sittarderweg.

Het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen en haar voorgangers hebben op verschillende plaatsen in Heerlen gerepeteerd: Concertzaal Hotel Dirix, Café Union, het Pacratiushoes, de kantine van de HTS, de PABO, A gene Beck, de school aan de Oude Lindestraat en nu wordt er gerepeteerd in de Caumerbron op Heerlerbaan.

Harmonie St. Joseph Heerlerbaan

Op initiatief van kapelaan Russel, werkzaam in de jonge parochie Heerlerbaan werd op 1 mei 1918 Fanfare ‘St. Joseph’ opgericht. Men vond het wenselijk dat er een muziekgezelschap zou komen om de erediensten mee op te luisteren. Ook de bevolking van Heerlerbaan kon zich hierin vinden en de heren P. Hundscheid (voorzitter), W. Schmets (secretaris), J. Packbier, A. Schlijpen en H. Heussen namen de leiding van deze nieuwe vereniging op zich. Al heel snel meldden zich tientallen Heerlerbaners aan als lid.

Bij de oprichting kreeg de vereniging de naam mee “Fanfare St. Joseph”, met als doel, muziek en toneelkunst te beoefenen en zich zelf en anderen aangename uren te verschaffen. De leden dienden Rooms Katholiek te zijn en uiteraard van onbesproken gedrag. Tot steun van de vereniging werd in 1931 een Erebestuur opgericht. Leden moesten toen minstens fl. 10. – per jaar betalen. In de dertiger jaren werd de Fanfare omgevormd tot Harmonie. De naam bleef echter “St. Joseph”.

In de beginjaren waren het voornamelijk processies, communies, weidefeesten en dergelijke waar de vereniging acte de présence gaf. Later kwam daar nog een ander doel bij: op een zo hoog mogelijk niveau muziek maken. Om dit doel te bereiken werden er gerenommeerde dirigenten ingehuurd, waaronder P. Arets, J. van Alphen en L. Vliex. In 1960 werd voor het eerst mee gedaan aan het bondsconcours van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Dit liep uit op een grote teleurstelling, maar enkele jaren later werd weer mee gedaan en dit keer met groot succes: de eerste prijs in de 2e afdeling met lof van de jury en promotie naar de 1e afdeling. Bijna jaarlijks werd er nu meegedaan aan de bondsconcoursen en dit leidde tot grote successen en promotie op promotie. 1970 was voor harmonie St. Joseph onder leiding van Jacques Peeters een hoogtepunt: Landskampioen met 315 punten! Hiervoor kreeg de vereniging uit handen van Mgr. Roncken de blauwe wimpel overhandigd. De jaren zestig waren ook de jaren waarin het ledenaantal groeide, de firma Schunck de vereniging in een nieuw uniform stak en het hele instrumentarium vervangen werd. De vereniging kon er weer voor jaren tegenaan. Ook in 1980 beleefde de vereniging weer een topjaar! Er werd deelgenomen aan het concours onder Dominique Schreurs en men behaalde weer de eerste prijs met promotie naar de hoogst haalbare afdeling: superieur!

Harry Schaeps zwaaide de scepter in de jaren tachtig met groot succes op de concours en hij werd in 1992 opgevolgd door Guido Swelsen die ook hoge ogen wist te gooien op de bondsconcoursen met wederom een promotie naar de superieure afdeling. Er werd ook een leerlingenopleiding gestart en hij componeerde een aantal stukken voor de vereniging. Guido Swelsen werd opgevolgd door Ron Daelemans die met de vereniging een nieuwe weg insloeg. Er werd niet alleen geoefend voor concoursen, maar er werd naar gestreefd om grote projecten te organiseren waar bekende artiesten aan meewerkten, zoals Wendy Kokkelkoren, Josette Aerts en Xander de Buisonjé. Daarnaast werden er ook buitenlandse contacten gelegd met de Kolpingskapelle Hambach uit Neustadt an der Weinstrasse (Rheinland-Pfalz). Dit leidde tot diverse concertreizen naar deze regio.

Een aantal Heerlerbaners droegen de harmonie in het verleden een warm hart toe en daarom werd in de jaren zestig een Commissie van Bijstand in het leven geroepen. In 1969 kreeg deze commissie de naam ‘Stichting Vrienden van de Harmonie St. Joseph’, die vandaag de dag onder de naam Club van 100 nog steeds bestaat. Deze club staat vandaag de dag onder leiding van de beschermvrouwe: mevrouw Stassen-Schroeder. Daarnaast heeft de vereniging ook een Damescomité dat in de jaren tachtig het levenslicht zag. De Dames zorgden voor gezelligheid door het organiseren van allerlei activiteiten. Het geld dat daarmee opgehaald  werd kwam ten goede aan de uniformering.

Op heel wat plekken op Heerlerbaan heeft de vereniging gerepeteerd: in boerenschuren, boven en in cafés, het patronaat en tenslotte op de plek waar het nu nog steeds zit: gemeenschapshuis Caumerbron.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *