Bestuur/organisatie

Bestuur en organisatie

De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit minimaal 7 personen.      Elk bestuurslid geeft leiding aan een uitvoerende commissie op een specifiek deelgebied

Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2015

Voorzitter                          Bert Bremen 
Secretaris                           Emile Rutten     Telefoon: 06 21 22 34 61
Emailadres: secretaris@khheerlen.nl
Penningmeester               Godfried Wigman 
Bestuurslid                        Paul Göttgens 
Bestuurslid                        Harm Postema 
Bestuurslid                        Jan Keularts 
Bestuurslid                        Paul Simons
Bestuurslid                        Rien Verburg

Beschermvrouwe van de Koninklijke Harmonie Heerlen is

Mevrouw Maria Stassen-Schroeders.

  • De commissies

De harmonie kent de structuur van commissies. Elke commissie telt minimaal 3 leden. Commissies zijn samengesteld uit bestuursleden, leden, directie, ouders en/of overige vrijwilligers. De commissies dienen mede als kweekvijver voor nieuwe bestuursleden. In een commissie heeft het bestuurslid zitting die verantwoordelijk is voor het betreffende taakgebied.

Projecten/evenementen

Voor bijzondere projecten (o.a. FEEL) en ad hoc evenementen worden speciale projectgroepen samengesteld onder leiding van een bestuurslid.

 

Deze pagina delen
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone