Home / Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Het bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Heerlen bestaat uit zowel spelende als niet-spelende leden van de vereniging. Zij zorgen er op vrijwillige basis voor dat de harmonie blijft draaien. Het bestuur zet de algemene beleidslijnen uit, bewaakt deze en stuurt de verschillende commissies aan. Eén keer per maand wordt vergaderd in de Caumerbron, zodat het bestuur precies op de hoogte is van het wel en wee binnen en buiten de vereniging. Deze gepassioneerde vrijwilligers kunnen versterking goed gebruiken!

Het bestuur  wordt gevormd door de volgende leden:

Bert Bremen               Voorzitter

Emile Rutten               Secretaris

Godfried Wigman       Penningmeester

Rien Verburg              Bestuurslid

Valerie Stevens          Bestuurslid

De beschermvrouwe van de Koninklijke Harmonie Heerlen is mevrouw Maria Stassen-Schroeders.

De commissies

Het zijn de verschillende commissies die ervoor zorgen dat alle projecten en activiteiten georganiseerd worden. Zij worden voorgezeten door een bestuurslid, zodat de lijntjes tussen bestuur en commissies kort zijn.

Commissie Jeugd en opleiding

Deze commissie draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid. Young Brass[V(S2] , de contacten met Schunck muziekschool en de organisatie van concerten voor de Samenspelgroep en het Jeugdorkest vallen onder haar verantwoordelijkheid.

Commissie Groot orkest

Alle muzikale activiteiten van het Groot orkest worden door deze groep georganiseerd. De commissieleden onderhouden de contacten met de dirigent en zorgen ervoor dat er steeds toepasselijke muziek op de pupiters komt te liggen.

Commissie Recreatie orkest

Diverse leden van het Recreatie orkest denken mee over de concerten en andere activiteiten van deze geleding van de Koninklijke Harmonie Heerlen. Dit doen zij in goed overleg met de dirigent. Ook zorgen zij ervoor dat concerten organisatorisch goed voorbereid worden.

Commissie Financiën

Onder leiding van de penningmeester denkt deze commissie na over het financiële beleid van de vereniging. Er kan steeds minder aanspraak worden gemaakt op subsidies van de overheid, dus moeten er andere bronnen aangeboord worden om geld in het laatje te brengen. De commissie zorgt er bijvoorbeeld voor dat genoeg vrijwilligers namens de vereniging een bijdrage leveren aan de organisatie van Limburgs Mooiste, het fietsevenement dat jaarlijks vanuit Heerlen georganiseerd wordt. Het werken op dit festival levert de vereniging een aardige cent op.

Commissie PR

De leden van de Commissie PR hebben de belangrijke taak om de harmonie en haar activiteiten onder de aandacht te brengen van het publiek. Zij ontwerpen de posters voor concerten, schrijven persberichten, publiceren vier keer per jaar Harmonieuws en houden de social media bij. Daarnaast verzorgen ze ook de interne communicatie met de leden door middel van het maandelijkse Muziekrantje.

Commissie Faciliteiten

De vereniging heeft veel materiaal: instrumentarium, uniformen, vaandels en een archief vol bladmuziek. Dit moet allemaal bewaard en onderhouden worden. De commissie beheert al deze zaken zodat de vereniging al haar activiteiten goed kan uitvoeren.


Top