Youg brass

 

Young Brass brengt het spelen van meer muziek op echte instrumenten in Heerlen Zuid.
Young Brass wil jongeren betrekken bij het samen muziek maken.

Kennis maken met (blaas)muziek op de basisschool

Young Brass biedt de leerlingen van de basisscholen in Heerlen Zuid de kans om kennis te maken met de muziekinstrumenten van een harmonieorkest. Tijdens de (gratis) kennismakingslessen krijgen de kinderen van groep 5 door muziekdocenten een korte muziekopleiding van 4 weken. De kinderen maken kennis met koper-, hout- en slagwerkinstrumenten. Na de kennismakingslessen kan de overstap gemaakt worden naar Young Brass Blazers- of Percussieklas.

Young Brass Blazers- of Percussieklas

  • Voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8
  • Wekelijks naschools een uur
  • Door muziekdocent
  • Muziekinstrument naar keuze in bruikleen (afhankelijk van aanbod) waarmee thuis geoefend kan worden
  • In een groep van maximaal acht leerlingen
  • Binnen een jaar leer je samen muziek maken
  • Na een jaar Blazersklas kun je al de overstap maken naar de muziekschool

Het Young Brass Orkest geeft elk jaar een paar concerten.

De kosten van de Blazersklas bedragen het eerste half jaar € 50,– daarna € 144,– per jaar inclusief het jeugdlidmaatschap van de Koninklijke Harmonie Heerlen.

Partners

  • Koninklijke Harmonie Heerlen
  • Schunck*Muziekschool
  • Basisscholen Heerlen Zuid (uitgezonderd Welten)

Informatie
secretariaat@khheerlen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *